ஆர்டிபிசிஆர்(RT-PCR) பரிசோதனையுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த வகை பரிசோதனையில் சில நேரங்களில் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் காட்ட வாய்ப்பு அதிகமிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், கரோனா அறிகுறி கொண்டவர்களுக்கு வைரஸ் லோடு அதிகமாக இருந்த அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு நோய்த்தொற்றைக் கடத்தும் நிலையை எட்டியிருந்தால் நிச்சயமாக பரிசோதனை முடிவு துல்லியமாக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.